Logo side academy2

Επιστημονική, Ιατρική, Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Κλασσική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

 logo academy

lhmi

Παγκόσμια Ομοιοπαθητική
 Ιατρική Εταιρεία

Logo-ECHΕυρωπαϊκή Επιτροπή
για την Ομοιοπαθητική

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας υιοθέτησε τον πιο κάτω Ιατρικό Όρκο που προτάθηκε από τον ιατρό Άθω Όθωνος. Ο όρκος αυτός εκφράζει τις καταστατικές αρχές της Εταιρείας και με αυτόν θα ορκίζονται οι εκπαιδευόμενοι της μετά το πέρας των σπουδών τους και τη λήψη της Βεβαίωσης Παρακολούθησης σε ειδική τελετή.

 

 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ

βάσει της Ολιστικής Σκέψης και Φιλοσοφίας

 

Ορκίζομαι,

στη Συνείδηση μου

και στους Συμπαντικούς Νόμους

και πάνω απ’ όλα, στην Ανώτατη Συμπαντική Αρχή της Σοφίας και της Αγάπης, από την οποία προήλθε η Συνείδηση μου και οι Συμπαντικοί Νόμοι,

ότι θα επιτελέσω με όλη μου την καρδιά και με όλη μου τη διάνοια και με όλη μου την υπόσταση αυτό τον όρκο, κατά το ανθρωπίνως δυνατόν.

 

Ορκίζομαι, ότι σε όλες τις ιατρικές μου σκέψεις, συναισθήματα και πράξεις, μοναδικό, αποκλειστικό και πρωταρχικό καθήκον θα είναι το φυσικό συμφέρον του πάσχοντος ασθενούς μου, ως ατόμου, ως μέλους της ανθρώπινης Κοινωνίας και της Φύσης και ως αναπόσπαστου μέλους του Σύμπαντος, με βάσει τους Συμπαντικούς Νόμους, τον Υπέρτατο Νόμο της Αγάπης και την Ανώτατη Συμπαντική Αρχή.

 

Και ότι θα υπερασπιστώ με κάθε δυνατό τρόπο αυτό το φυσικό συμφέρον ανεξάρτητα από τις αφύσικες γνώμες των συγγενών του ασθενούς αλλά και της Κοινωνίας και των όποιων Ιδεολογικών της Συστημάτων. Ακόμη και στην περίπτωση που ο ίδιος ο ασθενής υιοθετεί ελεύθερα αυτές τις αφύσικες γνώμες θα σεβαστώ απόλυτα την επιθυμία του εφόσον έχει σώας τας φρένας και δεν θα προβώ σε ευεργετικές προς αυτόν δράσεις που αντιβαίνουν την επιθυμία του, αλλά ούτε και θα προβώ σε αφύσικες προς αυτόν δράσεις, έστω και αν μου ζητηθεί από τον ίδιο.

 

Ορκίζομαι, ότι δεν θα υποκύψω σε οιαδήποτε διάκριση φύλου, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, ιδεολογίας, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης ή άλλη τυχόν διάκριση, επιμένοντας σταθερά να θεωρώ τον ασθενή μου ως πάσχοντα άνθρωπο που αιτείται τη βοήθεια μου.

 

Και ότι δεν θα αφήσω, κατά το ανθρωπίνως δυνατόν, το οιουδήποτε είδους ατομικό μου συμφέρον, οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο, να με εκτρέψει από την υπηρέτηση του φυσικού συμφέροντος του ασθενούς. Έτι δε περισσότερο, δεν θα επιτρέψω στις ατομικές μου απόψεις και στον τρόπο ζωής μου αλλά και στα συναισθήματα μου για τον ασθενή να με εκτρέψουν από το καθήκον μου.

 

Ορκίζομαι, ότι δεν θα κοινοποιήσω, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ασθενούς, οτιδήποτε σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του και την προσωπική του ζωή. Επιπλέον, θα αρνηθώ να προβώ σε κάτι τέτοιο ακόμη και αν μου ζητηθεί από τον ίδιο τον ασθενή, εφόσον κρίνω ότι κάτι τέτοιο θα βλάψει το φυσικό του συμφέρον.

 

Ορκίζομαι, ότι σε όλες τις ιατρικές μου δράσεις θα αντιμετωπίζω τον ασθενή σαν πάσχοντα ψυχοσωματικό όλον, σαν ανθρώπινο ον, σεβόμενος τη δομή και την ιεραρχία των επιπέδων του, τους Συμπαντικούς Νόμους καθώς και τη σχέση του με το Σύμπαν και την Ανωτάτη Συμπαντική Αρχή. Ότι, ως εκ τούτου, δεν θα προβαίνω σε επιμέρους, μεμονωμένες ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν τον ασθενή είτε σε ανώτερα επίπεδα, είτε στο όλον, αποφεύγοντας οιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να έρθει σε αντίθεση με το «ωφελέειν, μη βλάπτειν» κατά την εξάσκηση της αποστολής μου.

 

Ορκίζομαι ότι θα προσπαθήσω να μελετήσω όλα τα Θεραπευτικά Συστήματα και να εφαρμόσω όσα από αυτά και ότι από αυτά μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή μου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, χωρίς οιεσδήποτε ατομικές ή επιστημονικές προκαταλήψεις και με μοναδικό κριτήριο το «ωφελέειν, μη βλάπτειν». Και ότι θα προσπαθήσω να συνεργαστώ καλοπροαίρετα και χωρίς προκαταλήψεις με όλους τους συναδέλφους όλων των Θεραπευτικών Συστημάτων αλλά και με κάθε άλλο επιστήμονα ή άνθρωπο που θα μπορούσε να βοηθήσει την κατάσταση υγείας του ασθενούς μου με μοναδικό κριτήριο το φυσικό συμφέρον του ασθενούς μου.

 

Ορκίζομαι, ότι θα θεωρώ τη γνώση και την εμπειρία που μου δόθηκε από τη Φύση για τις βαθύτερες αλήθειες που αφορούν το φαινόμενο της Ζωής, τον Άνθρωπο, το Σύμπαν και την Ανωτάτη Συμπαντική Αρχή, ως ένα πολύτιμο δώρο. Και ότι αυτό το δώρο έχω υποχρέωση να το παραδώσω, χωρίς κανενός είδους αντάλλαγμα, σε όλους όσους άλλους ιατρούς έχουν τη διάθεση και τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν για το φυσικό συμφέρον του ασθενούς.

 

Ορκίζομαι ότι θα θεωρώ τον εαυτό μου ως ένα εργαλείο της Φύσης για την εξισορρόπηση των ασθενών με μόνη υποχρέωση μου να είμαι ένα φυσικό και ταυτόχρονα καλό, κατά το δυνατόν, εργαλείο, μην ξεχνώντας ότι δεν θεραπεύω εγώ ο ιατρός πρωτογενώς, αλλά η Φύση μέσω εμού, ώστε να παραμείνω ταπεινός και άρα ισορροπημένος και αποτελεσματικός.

 

Ορκίζομαι, ότι θα προσπαθώ, όσο μου επιτρέπει ο ασθενής και οι περιστάσεις, να εμπνέω τον ασθενή ώστε να συνειδητοποιήσει ότι αυτός, κατά κύριο λόγο, προκαλεί την ανισορροπία του και την ασθένεια του, άρα και ότι αυτός, κατά κύριο λόγο, μπορεί να επαναφέρει την ισορροπία του και την κατάσταση υγείας του, αλλάζοντας τη ζωή του προς μία φυσικότερη κατεύθυνση σεβόμενος τους Συμπαντικούς Νόμους. Η έμπνευση αυτή θα πρέπει να γίνει όχι μόνο δια λόγου μέσω μεταφοράς των συμπαντικών αληθειών προς αυτόν αλλά κυρίως δια έργων, μέσω του παραδείγματος της δικής μου φυσικής ζωής, ως προτύπου.

 

Ορκίζομαι, ότι θα προσπαθώ, όσο μου επιτρέπουν οι άνθρωποι και οι κοινωνικές συνθήκες, να υποδεικνύω τα κακώς κείμενα σε όλα τα επίπεδα, υλικό, αιθερικό, ψυχικό και κοινωνικό, τα οποία γεννούν ανισορροπία και ασθένεια και ει δυνατόν να βοηθώ στην άρση τους, χωρίς όμως να παραβιάζω την ελεύθερη βούληση κανενός ατόμου.

 

Έχω επίγνωση της σοβαρότητας των καθηκόντων που αναλαμβάνω με τον όρκο αυτό και της φυσικής αποστολής μου, αλλά έχω επίσης επίγνωση ότι ο ρόλος του ιατρού μου δίνει την εξαίρετη ευκαιρία να γίνω ένα σοφότερο και καλύτερο άτομο. Και ότι αυτό δεν είναι ένα βάρος ή μια καταπιεστική υποχρέωση αλλά ένα συναρπαστικό ταξίδι προσφοράς στους άλλους και στον εαυτό μου.

 

Ορκίζομαι, τέλος, ότι αν ποτέ συνειδητοποιήσω ότι η αποστολή αυτή με έχει κάνει χειρότερο άνθρωπο, να σταματήσω πάραυτα την ιατρική πράξη ώστε να μην βλάψω και άλλους εκτός από τον εαυτό μου.

 

Είναι σίγουρο, βάσει των Συμπαντικών Νόμων, ότι αν τηρήσω τον όρκο αυτό θα επωφεληθώ πολλαπλά και ότι αν τον παραβιάσω θα ζημιωθώ εξίσου πολλαπλά. Επομένως, ο όρκος αυτός, δεν είναι παρά ένα συμβόλαιο με τη Συνείδηση μου και μια υπενθύμιση σε μένα, της αποστολής μου. Μια πυξίδα στην πορεία της προσφοράς στους άλλους και στον εαυτό μου!»

Κέας 42 πλ. Κολιάτσου τ.κ.112 55 ΑΘΗΝΑ

Φόρμα επικοινωνίας - Αιτήσεις


Όνομα:*
E-mail:*
Επιθυμώ:
Ιδιότητα:*
Το μήνυμα σας: