Logo side academy2

Επιστημονική, Ιατρική, Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Κλασσική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

 logo academy

lhmi

Παγκόσμια Ομοιοπαθητική
 Ιατρική Εταιρεία

Logo-ECHΕυρωπαϊκή Επιτροπή
για την Ομοιοπαθητική

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ!

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Καλό Φθινόπωρο! Όπως κάθε χρόνο, αρχές Οκτωβρίου ξεκινάει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας για γιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους και φαρμακοποιούς.

Οι γιατροί, οδοντίατροι και κτηνίατροι ακολουθούν ένα τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάση τα διεθνή πρότυπα της Παγκόσμιας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Εταιρείας (Liga Medicorum Homeopathica Internationalis) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ομοιοπαθητική (European Committee for Homeopathy). Η Ομοιοπαθητική Ακαδημία είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ομοιοπαθητική και η τελευταία, μετά από επιτυχή φοίτηση, χορηγεί στους αποφοίτους της Εταιρείας μας το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ομοιοπαθητικής (European Diploma for Homeopathy).

Τα θεωρητικά μαθήματα του προγράμματος αυτού μπορούν να παρακολουθήσουν και φοιτητές των αντίστοιχων σχολών. Για τους φαρμακοποιούς προβλέπεται ένα έτος σπουδών στην Ομοιοπαθητική Φαρμακευτική και χορήγηση σχετικής βεβαίωσης σπουδών από την Ομοιοπαθητική Ακαδημία.

Η Ομοιοπαθητική Ακαδημία είναι μη κερδοσκοπική ιατρική Εταιρεία και οι γιατροί Εκπαιδευτές της προσφέρουν δωρεάν τόσο τη θεωρητική Εκπαίδευση όσο και την κλινική παρακολούθηση και πρακτική. Ο καταστατικός σκοπός της Εταιρείας είναι η δημιουργία επιστημόνων με πλήρη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην Ομοιοπαθητική, ώστε να προσφέρουν στους πάσχοντες τα καλύτερα δυνατά θεραπευτικά αποτελέσματα.

Βασικές αρχές λειτουργίας της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας είναι ο επιστημονικός πλουραλισμός, η επιστημονική Ομοιοπαθητική που στηρίζεται σε νόμους, η ολιστική θεραπευτική αντίληψη, η ηθική και επιστημονική ακεραιότητα καθώς και η ενότητα των γιατρών όλων των θεραπευτικών συστημάτων στα πλαίσια της Ενιαίας Ιατρικής Επιστήμης.

Η Εταιρεία μας διδάσκει την Κλασσική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική, η οποία στηρίζεται αυστηρά στους Νόμους της Ομοιοπαθητικής. Βασικά της χαρακτηριστικά είναι η αντιμετώπιση του ασθενούς σαν ψυχοσωματικό σύνολο, η εξατομίκευση, η ολιστική σκέψη και η θεραπεία όχι μόνον των Οξειών Ασθενειών, αλλά και των Χρόνιων Ασθενειών και Προδιαθέσεων του ατόμου.

Τον Μάϊο του 2016, το Υπουργείο Υγείας με την απόφαση 35304 συγκρότησε Ομάδα Εργασίας για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την επίσημη αναγνώριση της Ομοιοπαθητικής στο πλαίσιο άσκησης της ιατρικής πράξης αποκλειστικά σαν ιατρική μεθοδολογία και πρακτική. Η Ομάδα Εργασίας έχει ήδη παραδώσει την έκθεσή της στα αρμόδια όργανα και ευελπιστούμε ότι και η Ελλάδα θα εναρμονιστεί με το ήδη υπάρχον ευρωπαϊκό πλαίσιο σε όλους τους τομείς όπως νομική ρύθμιση, εκπαίδευση, περίθαλψη, παρασκευή και διάθεση φαρμάκων, ασφαλιστική κάλυψη, κλπ.

Τα μαθήματα γίνονται στα γραφεία της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας (Κέας 42 Αθήνα, 7ος όροφος). Το πρώτο σεμινάριο είναι το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019, 9πμ – 2μμ και την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 9πμ-2μμ. Περισσότερες πληροφορίες για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα βρείτε πιο κάτω. Δηλώσεις συμμετοχής για όσους θα παρακολουθήσουν για πρώτη φορά στο τηλέφωνο 210 2138577 ή στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση στο τέλος της αρχικής σελίδας.

Στο εναρκτήριο μάθημα το Σάββατο 5 Οκτωβρίου, στο οποίο θα γίνει και ανάλυση του προγράμματος σπουδών θα παρευρίσκονται και τα τρία έτη. Στο εναρκτήριο μάθημα, στις 11π.μ. θα γίνει και απονομή των Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ομοιοπαθητικής (European Diploma for Homeopathy) από την European Committee for Homeopathy στους επιτυχόντες τριτοετείς γιατρούς, οδοντιάτρους και κτηνιάτρους.

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 2μ.μ. θα γίνει η δεύτερη εξεταστική των ετών Α, Β και Γ του προηγούμενου έτους μετά το πέρας του σχετικού μαθήματος.

Η πρώτη εξεταστική του Ιουνίου των ετών Α, Β και Γ έτους αναβάλλεται για τον Σεπτέμβριο λόγω των έκτακτων μέτρων της πολιτείας για την τρέχουσα επιδημία. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Άθως Όθωνος                                       Σοφία Λαμπροπούλου
ιατρός                                                    ιατρός 

Πρόεδρος Δ.Σ.                                      Γραμματέας Δ.Σ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

2019-2020

Βάσει των προδιαγραφών*

της European Committee for Homeopathy

(ECH)

καιτης Liga Medicorum Homeopathica Internationalis

(LMHI)

*Medical Homeopathic Educational Standards for ECH (2001) and LMHI (2005) Allied Schools

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

2019 - 2020

Για Ιατρούς, Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς και Φοιτητές των αντίστοιχων σχολών

 

Α. Γραφεία Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας

Β. Γραφεία Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας

Γ. Ιατρεία Εκπαιδευτών

Δ. Ιατρεία Εκπαιδευομένων

 

Α. Γραφεία της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας

Έναρξη για τους 2ετείς και 3ετείς την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 στα γραφεία της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας 6μμ-9μμ.

Έναρξη για τους 1ετείς το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019 στα γραφεία της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας 9πμ-2μμ. Το πρώτο μάθημα θα συνεχιστεί και την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019 9πμ-2μμ για όλα τα έτη. 

Οι ημερομηνίες των μαθημάτων είναι οι εξής: 

 

Οκτώβριος 2019: 4,5,6

Νοέμβριος 2019: 8,9,10

Δεκέμβριος 2019: 6,7,8

Ιανουάριος 2020: 10,11,12

Φεβρουάριος 2020: 7,8,9

Μάρτιος 2020: 6,7,8

Απρίλιος 2020: Διαδικτυακό Μάθημα κατόπιν ενημέρωσης 

Μάϊος 2020: Διαδικτυακό Μάθημα κατόπιν ενημέρωσης

 Η πρώτη εξεταστική του Ιουνίου των ετών Α, Β και Γ έτους αναβάλλεται για τον Σεπτέμβριο λόγω των έκτακτων μέτρων της πολιτείας για την τρέχουσα επιδημία. 

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α Έτος:  Σάββατο 9πμ-2μμ και Κυριακή 9πμ-2μμ

Β Έτος:  Παρασκευή 6μμ-9μμ, Σάββατο και Κυριακή 9πμ-2μμ

Γ Έτος:  Παρασκευή 6μμ-9μμ, Σάββατο και Κυριακή 9πμ-2μμ

Για γιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, φαρμακοποιούς και φοιτητές των αντίστοιχων σχολών.

Στο εναρκτήριο μάθημα το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019 στο οποίο θα γίνει και ανάλυση του προγράμματος σπουδών θα παρευρίσκονται και τα τρία έτη. Στο εναρκτήριο μάθημα θα γίνει και απονομή των Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ομοιοπαθητικής (European Diploma for Homeopathy) στους επιτυχόντες τριτοετείς γιατρούς, οδοντιάτρους και κτηνιάτρους.

Όσοι συνάδελφοι έχουν ήδη τουλάχιστον ένα έτος ομοιοπαθητικής εκπαίδευσης σε άλλη Ομοιοπαθητική Εταιρεία μπορούν να ξεκινήσουν από το Β έτος της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

-Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019 στις 2μμ θα γίνει η δεύτερη εξεταστική των ετών Α και Β του προηγούμενου έτους στα γραφεία της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας μετά το πέρας του σχετικού μαθήματος.

Η πρώτη εξεταστική του Ιουνίου των ετών Α, Β και Γ έτους αναβάλλεται για τον Σεπτέμβριο λόγω των έκτακτων μέτρων της πολιτείας για την τρέχουσα επιδημία. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

 

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019, 6μμ-9μμ

-Ανάλυση και Συζήτηση Χρόνιων και Οξέων Περιστατικών

 

 

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019, 9πμ-2μμ

-Απονομή του «Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ομοιοπαθητικής» από την European Committee for Homeopathy στους τριτοετείς αποφοίτους της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας (γιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι)

-Παρουσίαση Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας/Εκπαιδευτικού Προγράμματος

-Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική: Ιστορία, Σημερινή Κατάσταση, «Αποδείξεις», Επιστημονικές Βάσεις της Ομοιοπαθητικής, Materia Medica, Νόμος της Ομοιότητας, Δυναμοποίηση

-Περιγραφή Χρόνιων και Οξειών Ιδιοσυγκρασιακών Εικόνων/Φαρμάκων

 

Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019, 9πμ-2μμ

-Ζωντανή Λήψη Ιστορικού, Γενικά περί Ομοιοπαθητικού Ιστορικού

-Παρουσίαση Χρόνιων και Οξέων Περιστατικών

2μμ: Δεύτερη Εξεταστική Α, Β και Γ έτους

 

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Παρασκευή 8: 6μμ-9μμ

Ανάλυση και Συζήτηση Χρόνιων και Οξέων Περιστατικών

Σάββατο 9: 9πμ-2μμ

-Συμπαντικοί και Ομοιοπαθητικοί Νόμοι, Δομή και Λειτουργία Ανθρώπου και Σύμπαντος, Αιτιολογία Ασθενειών

-Περιγραφή Χρόνιων και Οξειών Ιδιοσυγκρασιακών Εικόνων/Φαρμάκων

Κυριακή 10: 9πμ-2μμ

-Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

-Ανάλυση και Συζήτηση Χρόνιων και Οξέων Περιστατικών

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Παρασκευή 6: 6μμ-9μμ

-Ανάλυση και Συζήτηση Χρόνιων και Οξέων Περιστατικών

Σάββατο 7: 9πμ-2μμ

-Ομοιοπαθητική Θεραπευτική: Δεύτερη Συνταγογράφηση, Θεραπευτική Κρίση, Φαρμακευτική Απόδειξη, Επιλογή Δυναμοποίησης, Παράλληλη Θεραπεία, Αντιδοτούσες Ουσίες. 

-Περιγραφή Χρόνιων και Οξειών Ιδιοσυγκρασιακών Εικόνων/Φαρμάκων 

-Οξείες Ιδιοσυγκρασιακές Εικόνες της Βιοχημικής Ομάδας Ferr.p

Κυριακή 8: 9πμ-2μμ

-Οξείες Ασθένειες: Τρόπος λήψης ιστορικού, Repertorising, Materia Medica. Οξείες Ιδιοσυγκρασιακές Εικόνες με χαρακτηριστική εικόνα σε Οξείες Ασθένειες διαφορετικών Οργανικών Συστημάτων. Λοιμώξεις του Αναπνευστικού Συστήματος. 

-Ανάλυση και Συζήτηση Χρόνιων και Οξέων Περιστατικών

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Παρασκευή 10: 6μμ-9μμ

-Ανάλυση και Συζήτηση Χρόνιων και Οξέων Περιστατικών

Σάββατο 11: 9πμ-2μμ

-Κλασσική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Παθογενετική Ομοιοπαθητική: ιστορική πορεία, διαφορά από Μηχανικές Μεθόδους Διάγνωσης (Repertorising, Key-Note Prescribing, Computer Expert Systems, Sensation Homeopathy) και άλλες μεθόδους

-Περιγραφή Χρόνιων και Οξειών Ιδιοσυγκρασιακών Εικόνων/Φαρμάκων 

-Οξείες Ιδιοσυγκρασιακές Εικόνες που οι παθογενετικοί μηχανισμοί τους ομοιάζουν με αυτούς των Βιοχημικών Αλάτων Calcarea Phosphorica, Calcarea Fluorica και Silica

Κυριακή 12: 9πμ-2μμ

-Οξείες Ασθένειες Μυοσκελετικού Συστήματος (Λήψη Ιστορικού και Materia Medica)

-Ανάλυση και Συζήτηση Χρόνιων και Οξέων Περιστατικών

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Παρασκευή 7: 6μμ-9μμ

-Ανάλυση και Συζήτηση Χρόνιων και Οξέων Περιστατικών

Σάββατο 8: 9πμ-2μμ

-Ανοσολογικό Σύστημα και Ομοιοπαθητική, Μηχανισμός της Φλεγμονής και Μικροβιακές Λοιμώξεις, Ο ρόλος των Μικροβίων και η Ομοιοπαθητική Θεραπεία

-Περιγραφή Χρόνιων και Οξειών Ιδιοσυγκρασιακών Εικόνων/Φαρμάκων 

-Οξείες Ιδιοσυγκρασιακές Εικόνες που οι παθογενετικοί μηχανισμοί τους ομοιάζουν με αυτούς των Βιοχημικών Αλάτων Kali Phosphoricum και Magnesia Phosphorica

Κυριακή 9: 9πμ-2μμ

-Οξείες Ασθένειες Ουρογεννητικού Συστήματος (Λήψη Ιστορικού και Materia Medica)

-Ανάλυση και Συζήτηση Χρόνιων και Οξέων Περιστατικών

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

 

Παρασκευή 6: 6μμ-9μμ

-Ανάλυση και Συζήτηση Χρόνιων και Οξέων Περιστατικών

-Το Ενδοκανναβινοειδές Σύστημα και η σημασία του στην ομοιόσταση του οργανισμού. Η ιατρική χρήση της Cannabis, ιατρός Χονδρού Μίνα

Σάββατο 7: 9πμ-2μμ

-Περιγραφή του essence Περιστασιακών ή Υπό Συνθήκες Ιδιοσυγκρασιακών Εικόνων με χαρακτηριστική ψυχική εικόνα (Ignatia, Sepia, Psorinum, Aurum, Staphisagria, Coffea Cruda, Aconitum, Mancinella)

-Ο Νόμος της Κατεύθυνσης της Υγείας και της Ασθένειας και η σημασία του στη θεραπεία των Χρόνιων Ασθενειών. Ανοσολογικό Σύστημα του Υλικού Οργανισμού ή Ολιστική Άμυνα του πολυεπίπεδου ανθρώπινου όντος; Κριτική της Θεωρίας των Επιπέδων του Ανθρώπου και Νόμος της Ιεραρχίας

-Οξείες Ιδιοσυγκρασιακές Εικόνες που οι παθογενετικοί μηχανισμοί τους ομοιάζουν με αυτούς των Βιοχημικών Αλάτων Natrum Phosphoricum, Kali Muriaticum και Kali Sulphuricum

Κυριακή 8: 9πμ-2μμ

-Οξείες Ασθένειες του Δέρματος. Οξεία Συνταγογράφηση σε Τραυματισμούς. Λήψη Ιστορικού και Materia Medica

-Ανάλυση και Συζήτηση Χρόνιων και Οξέων Περιστατικών

 

7o Μάθημα 2020

(Διαδικτυακό Μάθημα)

 

Για τα θέματα και το πότε θα είναι διαθέσιμα τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες μέσω email. 

 

 

8o Μάθημα 2020 (τελευταίο)

(Διαδικτυακό Μάθημα)

 

Για τα θέματα και το πότε θα είναι διαθέσιμα τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες μέσω email. 

 Η πρώτη εξεταστική του Ιουνίου των ετών Α, Β και Γ έτους αναβάλλεται για τον Σεπτέμβριο λόγω των έκτακτων μέτρων της πολιτείας για την τρέχουσα επιδημία. 

 

 

 

 

 

Β. Γραφεία Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας

Β και Γ Έτος:

Κάθε δεκαπέντε μέρες από Οκτώβριο έως Μάϊο ένα δίωρο εκπαίδευσης στα γραφεία της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας

Για γιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους και μαθητές των πιο πάνω σχολών.

Ζωντανή Λήψη Ιστορικού, Παρουσίαση και ανάλυση Περιστατικών των Εκπαιδευτών αλλά και των Εκπαιδευομένων, Οξείες Περιπτώσεις

Γ. Ιατρεία Εκπαιδευτών

Κλινική Παρακολούθηση

Τουλάχιστον 250 ώρες κλινικής παρακολούθησης ιατρείου στα γραφεία των εκπαιδευτών της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας.

Για  μαθητές του Β και Γ έτους υπό την επίβλεψη του Συμβουλίου των Εκπαιδευτών της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας.

Τα θεωρητικά και πρακτικά ερωτήματα που ανακύπτουν συζητούνται στα μαθήματα του Β και Γ έτους.

Δ. Ιατρεία Εκπαιδευομένων

Κλινική Άσκηση

Τουλάχιστον 100 ώρες ομοιοπαθητικής διαγνωστικής και θεραπευτικής πράξης στα ιατρεία των εκπαιδευομένων χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή.

Τα ιστορικά και η θεραπευτική πορεία συζητούνται με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή και παρουσιάζονται για ανάλυση στα μαθήματα του Β και Γ έτους.

Για γιατρούς, οδοντιάτρους και κτηνιάτρους του Β και Γ έτους υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Συμβουλίου των Εκπαιδευτών της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας.

ΣυνεχιζόμενηΟμοιοπαθητικήΕκπαίδευση

(Continual Professional Development)

Για ομοιοπαθητικούς γιατρούς, οδοντιάτρους και κτηνιάτρους απόφοιτους της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας ή άλλων Ομοιοπαθητικών Επιστημονικών Εταιρειών.

Δυνατότητα παρακολούθησης των μηνιαίων μαθημάτων της Κυριακής στα οποία γίνεται ζωντανή λήψη ιστορικού καθώς και παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση περιστατικών.

Μηνιαίες συναντήσεις με παρουσίαση προχωρημένων διαγνωστικών και θεραπευτικών θεμάτων Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, Συνήθους Ιατρικής και άλλων Θεραπευτικών Συστημάτων.

Παρακολούθηση Ημερίδων, Σεμιναρίων και Συνεδρίων Ομοιοπαθητικής, Συνήθους Ιατρικής και άλλων Θεραπευτικών Συστημάτων.

Παρακολούθηση αρθρογραφίας, εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού από την ιστοσελίδα της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας.

Παρακολούθηση εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού από την ιστοσελίδα της European Committee for Homeopathy και της Liga Medicorum Homeopathicα Internationalis.

Κέας 42 πλ. Κολιάτσου τ.κ.112 55 ΑΘΗΝΑ

Φόρμα επικοινωνίας - Αιτήσεις


Όνομα:*
E-mail:*
Επιθυμώ:
Ιδιότητα:*
Το μήνυμα σας: